Máte obchod se sýrem, lahůdkami, restauraci atd.? Rádi Vám dodáme sýr do celé republiky a to v podstatě do druhého dne. Stačí zavolat na telefon 602 200 620 nebo poslat e-mail, rádi zašleme ceník a domluvíme se na další spolupráci.

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 5. 2014 (dále jen VOP, platí pro zboží určené k dalšímu prodeji):

1. Splatnost faktur: všeobecně  do 14 dní od vystavení. Při závozu dopravou dodavatele nebo při osobním odběru je tolerovaná doba úhrady do 30 dnů od vystavení faktury bez omezování závozů nebo penále. U zboží zasílaného externím přepravcem  (PPL nebo Českou poštou) je vzhledem k vyšším nákladům na dopravu a manipulaci vhodné platit faktury za zboží do data splatnosti, v případě neuhrazených faktur do data splatnosti není možné poslat další zboží externím přepravcem. Datumem úhrady se rozumí připsání částky na účet  dodavatele č. 35-702140227/0100 (KB).

2. Dopravné: ceny za zboží  se rozumí včetně dopravy po území ČR vlastní chlazenou dopravou i externím přepravcem. Při dodání zboží externím přepravcem se dopravné neúčtuje pouze za předpokladu platby do data splatnosti faktur a při pozdější úhradě je dodavatel oprávněn přepravní náklady odběrateli přeúčtovat (dle strvrzenky z PPL nebo ČP)

3. Reklamace:  Množstevní a zjevné vady ihned při převzetí zboží dopravou dodavatele nebo do 24 hodin při převzetí zboží dopravou dodavatele bez kontroly (musí být vyznačeno v dodacím listě nebo faktuře), u zboží dodaného externím přepravcem je nutné toto reklamovat do 24 hodin od převzetí – akceptovaná je reklamace telefonicky nebo e-mailem. Ostatní reklamace se řeší dohodou dle povahy zboží.

4.  Převzetí zboží:  a/ doprava dodavatele: odběratel potvrdí svým podpisem nebo podpisem oprávněné osoby na provozovně (oprávněnou osobou se rozumí  osoba provádějící prodej nebo přejímky zboží v provozovně odběratele), razítko je vhodné, b/ osobní převzetí: podpis odebírajícího s razítkem nebo stačí k podpisu připojit hůlkově napsané jméno včetně  SPZ automobilu ososby přejímající zboží, c/ externí přepravce:  přijetím balíku a jeho potvzením přepravci odběratel souhlasí s dodaným množstvím zboží i částkou na faktuře. Pokud s tímto nesouhlasí, je nutné do 24 hodin od převzetí zboží toto reklamovat jako v případě bodu 3 VOP.  Aby se předešlo dalším případným nesrovnalostem, doporučuji v bodě 4, písmeno c/ těchto VOP buď  fakturu podepsat a obratem oskenovanou zaslat dodaveteli nebo potvrdit e-mailem převzetí zboží v daném množství a ceně.

5. Dodavatel dodává odběrateli zboží za ceny dle platného ceníku, který je jeden pro všechny zákazníky. Dodavatel si vyhrazuje právo upravit cenu dle  povahy a množství odebraného zboží i nad rámec bodu 7 VOP (rabaty, bonusy). Cenou se rozumí cena za kg váženého zboží nebo za kus u kusového zboží a to při koupi celého kusu (v případě sýra). Při koupi části  sýrů (s větší hmotností kola)  odběratel akceptuje vyšší cenu za manipulaci – bude sdělena dodatečně dle povahy zboží. U zákazníků, kteří odebírají široký sortiment zboží nebude vyšší cena za krájení účtována (neplatí pro specifické položky, které  ztrácejí na váze jako Morbier a Raclette).  Při koupi celých kusů odběratel akceptuje vyznačenou hmotnost od výrobce, pokud nebude dohodnuto individuálně u dané položky.

6. Rabaty, bonusy, slevy:  odběratel se zavazuje k vyplacení  zajímavých rabatů za odebrané a zaplacené vybrané zboží, které je přílohou těchto VOP a to za následujících podmínek: a/ při platbě v hotovosti a za předpokladu, že odběratel nedluží  za zboží déle než 30 dnů od vystavení předešlých faktur – cena bude snížena rovnou při zakoupení zboží, b/ při platbě na fakturu se splatností v případě úhrady do data splatnosti (tj. připsáním částky na účet dodavatele) a za předpokladu, že odběratel nedluží  za zboží déle než 30 dnů od vystavení předešlých faktur – rabat bude vyúčtován v následující faktuře, c/ u odběratelů s předcházející 100% platební kázní bude cena snížena rovnou ve faktuře. Při prodeji levných sýrů typu mladá gouda, maasdam a blokových sýrů edam a gouda je dodavatel nucen započítat odběrateli v případě externího dopravce dodatečné dopravní náklady – je specifikováno v příloze.

7. Zajištění zboží,  penále za pozdní úhradu.  Zboží zůstavá až do úplného zaplacení majetkem dodavatele. Při opožděné úhradě faktury je dodavatel oprávněn na odběrateli požadovat penále ve výši 0,5% za každý den prodlení s úhradou a to následovně: při platbě do 30 dnů od vystavení faktury (se splatností 14 dní) nebude po odběrateli požadováno žádné penále a ani nebude omezený při nakupování zboží od dodavatele (s výjimkou rabatů, bod 6 VOP), toto platí při osobním převzetí nebo dopravou dodavatele. Při dopravě externím dopravcem nebude dodavateli účtováno žádné penále také do 30 dnů od vystavení faktury, ale a/ bude mu v případě prodlení s platbou faktury přeúčtováno dopravné (dle bodu 2 VOP) a b/ nebude dodáno další zboží než budou vyrovnány pohledávky po splatnosti.

8. Je možné domluvit individuálně podmínky v bodech 1, 6 a 7, písemnou formou.

9. VOP jsou k dispozici na internetu pod:  http://www.hakarmel.cz/PRO%20OBCHODNÍKY/ a jsou platné pro zboží zakoupené od 5. května 2014 do další změny VOP.

 

V Praze 3. května 2014     Jiří Slavětínský, jednatel  

                                                                                                                                                  

 

 

Příloha: Rabaty, slevy, přirážky, dodatečné náklady na dopravu:

(viz bod 6 VOP)

Rabat Kč 20,-/kg  (doprava dodavatele, osobní odběr), event. Kč 10,-/kg (externí doprava) u celých kusů následujících položek:

Polderkaas (Henri Willig):

- 600 Kozí mladý Polderkaas

- ochucené kozí goudy Polderkaas, čísla dle ceníku: 121, 122, 123, 124

- 120 Polder Gold – kozí 1 rok

- 129 Polder Brun – mladý ovčí 

650 Vlaskaas cca 16 kg

627 Brokkel Huizer 2 letá gouda cca 10 kg

568 Farmářská gouda s lanýžem cca 8 kg

584 Extra Oude Huizer NH Gouda  cca 10 kg, jedná se o Beemster XO s jiným labelem, sýr je totožný

588 Oude Huizer NH cca 10kg, (Beemster Very Old s jiným labelem)

561 Farmářská stará gouda cca 16 kg

516 Gruyére cca 14 měsíců, Švýcarsko, výseč cca 4kg

524 švýcarský raclette Berghof, nepasterované mléko, cca 6kg

520 Appenzeller jemně aromatický (stříbrný), cca 3 měsíce zrání, cca 6kg

522 Appenzeller extra aromatický (černý),  cca 6 měsíců zrání, cca 6kg

Rabat Kč 10,-/kus (libovolná doprava) při objednávce 12 ks (a násobků) libovolných baby goud Polderkaas

Rabat Kč 40,-/kg  (libovolná doprava) Téte de Moine při objednávce celého kartonu (4ks, cca 3,6 kg),  držím   omezenou zásobu, lépe předobjenat

U výše uvedených položek se jedná ve většině případů o zboží s nejlepším prodejem

Přirážka Kč 10,-/kg v případě externí dopravy na položky:

605 mladá gouda cca 12kg

607 maasdam cca 13kg

10, 11 holandský edam a gouda, fólie, blok cca 15kg

- u těchto levných položek mě většinu marže dělá doprava, proto musím o 10,- Kč cenu navýšit (rovnou do faktury)

 

Možnost individuálního bonusu za odběr širšího sortimentu i jiných sýrů (kravské sýry Polderkaas, Manchego, švýcarských sýrů)

 

Výše uvedená příloha platí do zveřejnění nové.